Hälsning från Eva, pensionerad sjuksköterska och volontär

Så fort tiden går när man har roligt tillsammans. Att få vara mamma åt personalen och ”bibi” åt barnen är oerhört stort. Förtroendet att följa barnen till sjukhus och vara till hand där samt att genom kroppsspråk och lite fraser på swahili nå det lilla barnet och få förtroende har givit mig så perhört mycket glädje tillbaka. Tack för tiden här!

Bibi Eva från Varberg
”Det är aldrig för sent att vara volontär”

Varberg Home of Peace is powered by WordPress Panorama theme by Themocracy